Dịch vụ

Information system

Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin giảng viên và sinh viên.

Hệ thống tính toán hiệu năng cao

Tính toán phục vụ nghiên cứu khoa học, ...

Web hosting

Phát triển website

Phát triển website, hosting, DNS, ...

PC and devices

Máy tính và các thiết bị khác

Bảo trì PC, máy in, laptop, tablet,...

Email

Dịch vụ Email

Dịch vụ email cho giảng viên, sinh viên.

Networking

Kết nối mạng

Kết nối mạng LAN, Internet, Wifi, VPN, ...

Securtiy

An toàn và bảo mật

Bảo mật thông tin, an ninh mạng, ...

Elearning

E-learning

Hỗ trợ khai thác hệ thống E-learning.

Video conference

Hội nghị truyền hình

Hội nghị truyền hình, giảng dạy từ xa, ...

Support

Tư vấn và hỗ trợ

Hỗ trợ người dùng, đào tạo, tư vấn, ...