Tư vấn và hỗ trợ

TDTU thực hiện tư vấn cho các đơn vị, cá nhân trong Trường về các giải pháp công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm, quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai đào tạo, huấn luyện người dùng.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ Phòng Điện toán - Máy tính để được hỗ trợ.