Dịch vụ IT tại TDTU

Các dịch vụ IT được cung cấp tại Trường đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các dịch vụ IT cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền cơ sở hạ tầng thông tin.

Phòng Điện toán - Máy tính có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố để đảm bảo cho dịch vụ của người dùng được sẵn sàng ở mức cao nhất.

Các dịch vụ IT được cung cấp tại Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các nhóm dịch vụ sau đây:

  • Nhóm dịch vụ Cơ bản: cung cấp kết nối mạng nội bộ (có dây, không dây), kết nối Internet, kết nối VPN, bảo trì và xử lý sự cố máy tính và các thiết bị đầu cuối khác.
  • Nhóm dịch vụ Thông tin: gồm các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống thông tin Giảng viên - Viên chức và hệ thống thông tin Sinh viên, dịch vụ Thư điện tử.
  • Nhóm dịch vụ Hỗ trợ học tập: gồm các dịch vụ hỗ trợ học trực tuyến (E-learning), dịch vụ thi trắc nghiệm trực tuyến, dịch vụ giảng dạy từ xa qua Video conference.
  • Nhóm dịch vụ Web: bao gồm phát triển website và web hosting.
  • Nhóm dịch vụ Tư vấn - Hỗ trợ: bao gồm các dịch vụ tư vấn giải pháp, tư vấn và triển khai các giải pháp Bảo mật thông tin và An ninh mạng.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.