Hội nghị truyền hình

TDTU cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình (Video conference) để thiết lập các cuộc họp và lớp học qua mạng Internet.

Các lớp học từ xa được tổ chức theo kế hoạch năm học, tại các phòng học cố định đặt tại Cơ sở Tân Phong và các Cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau.

Các buổi họp trực tuyến được thiết lập theo yêu cầu. Xin liên hệ với Phòng Điện toán - Máy tính để được hỗ trợ.