Phát triển website

TDTU cung cấp dịch vụ phát triển website cho tất cả các đơn vị thuộc Trường. Gói dịch vụ phát triển website bao gồm: thiết kế website theo yêu cầu, hosting website trên hệ thống máy chủ của Trường và đăng ký tên miền tdtu.edu.vn cho website.

Để yêu cầu dịch vụ phát triển website, xin liện hệ trực tiếp với Phòng Điện toán - Máy tính.