Hỗ trợ

Tham khảo mục tài liệu hướng dẫn (mục trên) để tự giải quyết những tình huống phổ biến. Trường hợp không giải quyết được, có thể yêu cầu hỗ trợ từ Phòng Điện toán - máy tính bằng một trong các cách sau:

  • Tạo yêu cầu hỗ trợ từ Hệ thống thông tin giảng viên (vào mục Nghiệp vụ, hỗ trợ IT). Thông tin mô tả về sự cố càng cụ thể càng tốt, nên để lại thông tin liên hệ để bộ phận hỗ trợ người dùng dễ dàng xử lý.
  • Trường hợp người dùng cần giải quyết sự cố khẩn cấp, hoặc trong tình huống không thể truy cập máy tính để tạo yêu cầu dịch vụ trong hệ thống thông tin, vui lòng gọi điện thoại cho bộ phận hỗ trợ người dùng:
    • Số nội bộ: 400
    • Số ngoài: (028) 377 550 56

Nếu có những sự cố phức tạp, khó mô tả qua điện thoại hoặc cổng thông tin hỗ trợ dịch vụ IT, người dùng có thể đến trực tiếp Phòng Điện toán - Máy tính: A0404, nhà A, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.