Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VPN

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

- Bước 1: Truy cập địa chỉ https://www.forticlient.com/downloads để tải VPN;

vpn

 

- Bước 2: Sau khi tải xong, nhấn vào file vừa tải về để thực hiện cài đặt;

vpn

 

- Bước 3: Chọn Next như hình;

vpn

 

- Bước 4: Chọn Next;

vpn

 

- Bước 5: Chọn Install;

vpn

 

- Bước 6: Nhấn Finish;

vpn

 

B. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CHO VPN

- Sau khi cài đặt thành công, khởi động FortiClient VPN;

vpn

 

- Chọn Configure VPN

vpn

 

- Nhập các thông số như:

  + VPN: IPsec VPN

  + Connection Name: TDTU

  + Description: TDTU VPN

  + Remote Gateway: 101.53.37.52

  + Authentication Method: Pre-shared key

  + Điền thông tin chuỗi Pre-shared key: vui lòng liên hệ Phòng Điện toán - máy tính để được hỗ trợ, email phongdientoan@tdtu.edu.vn

  + Authentication (XAuth): Prompt on login

  + Chọn Save

vpn

 

C. ĐĂNG NHẬP VÀO VPN

- Sử dụng Tài khoản LECTURER (Username và Password) để đăng nhập vào hệ thống và chọn Connect

vpn

 

- Sau khi sử dụng xong VPN, chọn Disconnect để tắt kết nối VPN

VPN