Hướng dẫn sao chép dữ liệu từ Google Drive sang Onedrive

Bước 1: Tạo tài khoản Office 365 A1 để có Onedrive dung lượng 1TB: tại đây (bỏ qua bước này nếu đã có tài khoản)

Bước 2: Truy cập trang https://mover.io

Tại góc phải màn hình, chọn Login to Mover.

tdtu

Chọn Sign in with Microsoft như hình.

tdtu

Bước 3: Thực hiện đăng nhập vào mover.io bằng tài khoản Office 365 A1 đã tạo tại Bước 1.

tdtu

Tiếp theo, thực hiện cấp quyền cho ứng dụng mover.io như hình.

tdtu

Giao diện sau khi đăng nhập thành công trên mover.io.

tdtu

Bước 4: Tại phần Select source chọn Authorize New Connector. Sau đó, chọn Authorize tại mục Google Drive (Single User).

tdtu

Tiếp theo, nhập tên hiển thị cho Google Drive trong mover.io và chọn Authorize.

tdtu

Sau đó, thực hiện đăng nhập bằng tài khoản email TDTU và chọn Allow để cấp quyền cho mover.io.

tdtu

Bước 5: Tại phần Select destination chọn Authorize New Connector. Sau đó, chọn Authorize tại mục Onedrive for Business (Single User).

tdtu

Tiếp theo, nhập tên hiển thị cho Onedrive trong mover.io và chọn Authorize.

tdtu

Sau đó, thực hiện đăng nhập bằng tài khoản Office 365 A1 đã tạo tại bước 1 và chọn Accept để cấp quyền cho mover.io.

tdtu

Sau khi hoàn thành đăng nhập và cấp quyền, giao diện mover.io sẽ như hình sau.

tdtu

Bước 6: Chọn Start Copy để thực hiện sao chép toàn bộ dữ liệu từ Google Drive sang Onedrive.

tdtu

Quá trình sao chép sẽ được thực hiện tự động.

tdtu

Kết quả sau khi đã thực hiện sao chép thành công.

tdtu