Hướng dẫn sử dụng Google Classroom

1. Đăng nhập

Login vào hệ thống email của Trường cấp

class

 

Vào trình duyệt, gõ địa chỉ: https://classroom.google.com/

 

Click vào Continue

class

 

Nếu là sinh viên, chọn I’m a Student. Nếu là giảng viên, chọn I’m a Teacher

class

 

2. Hướng dẫn dành cho Giảng viên

Giảng viên có thể tham gia vào một lớp học hoặc tạo mới một lớp học bằng cách chọn Create or Join your first class

class

 

Chọn Create class để tạo mới một lớp học.

- Nhập các thông tin của lớp học và nhấn Create

*Chú ý: Việc đặt tên lớp trên Google Classroom với cấu trúc như sau: Học kỳ_Năm học_Mã môn_Tên môn_Nhóm. Riêng các trường: Section, Subject, Room: để trống.

Ví dụ: HK2_2019_Z01011_G-Suite căn bản_N01

classroom

 

* Với các trường hợp đã tạo lớp nhưng tên lớp không như cấu trúc như trên cần phải đổi tên lớp theo đúng quy ước trên bằng cách: 

- Đăng nhập Classroom, click vào lớp cần đổi tên, chọn Edit;

classroom

 

- Thực hiện hiệu chỉnh tên lớp và chọn Save để lưu lại

classroom

 

Click vào tab People để thêm sinh viên vào lớp học

class

 

Nhập địa chỉ email của sinh viên và nhấn Invite

class

 

Hoặc có thể thêm danh sách sinh viên vào lớp học

class

 

Sau khi sinh viên được thêm vào lớp học, sinh viên sẽ nhận một email thông báo

class

 

Giảng viên có thể thêm các hoạt động của lớp học bằng cách chọn Tab Classwork sau đó click vào Create

class

 

Giảng viên có thể lựa chọn nội dung để đưa lên lớp học

class

 

3. Hướng dẫn dành cho Sinh viên

Sau khi được Giảng viên thêm vào lớp học, sinh viên đăng nhập vào hệ thống email Trường sẽ nhận được thông báo qua email như sau:

class

 

Sinh viên click vào Join để tham gia lớp học

class

 

Hoặc sinh viên có thể truy cập vào lớp học bằng cách đăng nhập vào email của Trường và chọn Join your first class

class

 

Nhập mã của lớp học do Giảng viên cung cấp sau đó click Join

class

 

Video hướng dẫn cách sử dụng Google Classroom: