Hướng dẫn sử dụng hệ thống yêu cầu hỗ trợ người dùng

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://lecturer.tdtu.edu.vn và đăng nhập vào Cổng thông tin Giảng viên - Viên chức.

Bước 2: Chọn mục Xử lý nghiệp vụ, chọn Yêu cầu hỗ trợ, chọn Yêu cầu hỗ trợ IT (Mạng, máy tính,...).

tdtu

Bước 3: Tại giao diện Home chọn Create a ticket để tạo yêu cầu hỗ trợ mới.

tdtu

Bước 4: Nhập thông tin tiêu đề và mô tả vấn đề đang cần hỗ trợ. Sau đó chọn Submit message để gửi yêu cầu.

tdtu

Giao diện khi gửi yêu cầu thành công.

tdtu

Sau khi xử lý xong, người dùng sẽ nhận email thông báo yêu cầu đã được xử lý và người dùng sẽ đánh giá mức độ hài lòng bằng cách chọn Satisfaction survey để tiến hành đánh giá.

tdtu

Bước 5: Chọn ticket đã yêu cầu hỗ trợ để thực hiện đánh giá.

tdtu

Bước 6: Thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ bằng cách chọn từ 1 đến 5 sao tương ứng với mức độ hài lòng và nhận xét thêm vào ô Comments (nếu có). Sau đó nhấn Save để lưu lại.

tdtu

Giao diện khi đã gửi đánh giá thành công.

tdtu