Hướng dẫn sử dụng Google Meet

Tạo buổi học, Login vào hệ thống email của Trường cấp

meet

 

Click vào icon Google Apps chọn Meet

Meet

 

Click vào Join or Start a meeting

meet

 

Nhập mã bất kỳ để tạo buổi học và nhấn Continue

meet

 

Thiết lập MicCamera cho buổi học

meet

 

Click vào Join Meeting

meet

 

Copy link gửi đến cho các thành viên của buổi học hoặc chọn Add people

meet

 

Nhập địa chỉ email của thành viên sau đó Send invite

meet

 

Hoặc có thể gửi danh sách email thành viên bằng cách như sau

meet

 

Thành viên được mời sẽ nhận được thông báo qua email và click vào Join meeting

meet

 

Danh sách các thành viên trong buổi học

meet

 

Các thành viên có thể trao đổi với nhau thông qua Mic hoặc Chat

meet

 

Video hướng dẫn cách sử dụng Google Meet: