Giới thiệu

Phòng Điện toán - Máy tính là đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ IT trong phạm vi toàn Trường Đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm tại cơ sở chính Tân Phong, Quận 7 và các cơ sở đào tạo tại Khánh Hòa, Bảo Lộc.

Đội ngũ nhân sự quản lý:
ThS. Lê Phúc - Trưởng phòng
Email: lephuc@tdtu.edu.vn
ThS. Dương Tích Đạt - Phó Trưởng phòng
Email: duongtichdat@tdtu.edu.vn

Liên hệ với chúng tôi

Phòng A0404, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19, Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Số nội bộ: 400 | Số ngoài: (028) 377 550 56

dccs.jpg