Hướng dẫn sử dụng hệ thống lưu trữ trực tuyến

1. Đăng nhập vào hệ thống

Truy cập địa chỉ https://storage.tdtu.edu.vn. Đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản do Phòng Điện toán - Máy tính cung cấp. Mỗi đơn vị được cấp 01 tài khoản dùng chung duy nhất. Trường hợp đơn vị chia sẽ dữ liệu cho viên chức khác. Viên chức đăng nhập hệ thống bằng tài khoản Lecturer.

tdtu

2. Tải dữ liệu lên hệ thống

Chọn dấu + như hình, sau đó chọn Upload, chọn file cần tải lên để lưu trữ dữ liệu.

tdtu

3. Chia sẻ dữ liệu

Chọn dữ liệu sau đó nhấn vào biểu tượng sharing như hình, nhập tài khoản Lecturer của viên chức cần chia sẻ.

tdtu

Dữ liệu được chia sẻ thành công.

tdtu

4. Khôi phục dữ liệu đã xóa

Chọn Deleted files tại góc trái màn hình. Tìm dữ liệu cần khôi phục và chọn Restore để phục hồi dữ liệu.

tdtu