Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 A1 cho giảng viên, viên chức và sinh viên TDTU

Bước 1: Truy cập trang https://office.com

Kéo xuống cuối trang tại mục Education chọn Microsoft 365 Education.

tdtu

Tiếp theo, chọn Product sau đó chọn Office 365 như hình sau:

tdtu

Bước 2: Nhập email của Trường cấp vào ô Enter your school email address sau đó nhấn GET STARTED.

tdtu

Bước 3: Đối với giảng viên - viên chức, chọn I’m a teacher.

tdtu

Đối với sinh viên, chọn I’m a student.

tdtu

Sau đó sẽ có một email chứa mã xác thực từ Microsoft gửi đến email của bạn.

tdtu

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin trong phần Create your account gồm:

  1. First name: Nhập tên.
  2. Last name: Nhập họ và tên lót.
  3. Create password: Nhập mật khẩu cho tài khoản office 365.
  4. Confirm password: Nhập lại mật khẩu.
  5. Verification code: Nhập mã xác thực 06 chữ số vừa nhận ở bước 3.
  6. Phần country: chọn Vietnam.

Sau khi hoàn thành nhấn Start để bắt đầu tạo tài khoản.

tdtu

Quá trình tạo tài khoản được diễn ra, không tắt trình duyệt cho đến khi hoàn tất.

tdtu

Giao diện sau khi tạo thành công tài khoản Office 365 gói A1.

tdtu

Sau khi tạo thành công Giảng viên, viên chức và sinh viên sẽ nhận được các sản phẩm của gói Office 365 A1 như:

  • Bộ ứng dụng Office online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote,…)
  • Dung lượng lưu trữ trực tuyến 1TB OneDrive.
  • Ứng dụng dạy học trực tuyến Microsoft Teams.
  • Ứng dụng tạo biểu mẫu khảo sát, kiểm tra Microsoft Forms.