Hướng dẫn tải file trên Google Drive, Email bằng Google Takeout

Bước 1: Truy cập Google Takeout: https://takeout.google.com login bằng tài khoản email cần tải dữ liệu.

Bước 2: Nhấn vào Deselect all để hủy chọn mặc định.

tdtu

Tiếp theo chọn nội dung cần tải Drive hoặc Email.

tdtu

 

tdtu

 

Bước 3: Sau khi chọn xong nhấn Next step.

tdtu

Bước 4: Chọn Create Export.

tdtu

Thời gian Export mất khá nhiều thời gian tùy thuộc vào dung lượng.

tdtu

Bước 5:  Sau khi hoàn tất, tài khoản sẽ nhận được email thông báo để tải về máy tính.

tdtu

Mở email và nhấn vào Download your files.

tdtu

Sau đó nhấn vào Download để bắt đầu tải.

tdtu

File chứa nội dung dữ liệu trên Drive, Email sau khi tải xong.

tdtu