Hướng dẫn kết nối VPN để truy xuất tài nguyên Thư viện trên hệ điều hành MacOS

Bước 1: Truy cập vào link: tại đây

Chọn tab MacOS và nhấn Download OpenVPN Connect for Mac để tải OpenVPN về máy tính.

tdtu

Bước 2: Mở file vừa tải về để tiến hành cài đặt.

Màn hình xuất hiện, Double click vào biểu tượng OpenVPN để bắt đầu cài đặt.

tdtu

Tại phần Introduction, nhấn Continue để tiếp tục.

tdtu

Tại phần License, nhấn Continue để tiếp tục.

tdtu

Hộp thoại thông báo xuất hiện, chọn Agree để tiếp tục.

tdtu

Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

tdtu

Trong quá trình cài đặt sẽ có thông báo yêu cầu nhập mật khẩu tài khoản quản trị của máy để cho phép cài đặt. Sau khi nhập xong nhấn Install Software để tiếp tục.

tdtu

Cài đặt thành công. Chọn Close để kết thúc.

tdtu

Bước 3: Tải file cấu hình VPN về máy và giải nén file vừa tải.

  • Đối với Giảng viên/Viên chức (Lecturers/Researchers): tại đây
  • Đối với Sinh viên/Học viên (Undergrad/Grad students): tại đây

Bước 4: Tiến hành import file cấu hình vừa tải về vào OpenVPN.

Mở lại OpenVPN  và chọn tab File.

tdtu

Chọn BROWSE và tìm đến nơi chứa file cấu hình vừa tải về, sau đó chọn Open.

Thông tin Username, Password, Private Key Password vui lòng liên hệ Phòng Điện toán và máy tính (phongdientoan@tdtu.edu.vn) để được hỗ trợ.

Lưu ý: Người dùng nhấn vào Save passwordSave Private Key Password để lưu lại thông tin, khi đăng nhập cho những lần sau chỉ cần mở phần mềm OpenVPN Connect để kết nối VPN.

tdtu

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin đăng nhập, chọn CONNECT để kết nối VPN.

Giao diện màn hình sau khi đã kết nối VPN thành công.

tdtu