Hướng dẫn bật JavaScript trên các trình duyệt

Hướng dẫn bật JavaScript trên Chrome

Bước 1: Mở trình duyệt Google Chrome, nhấn vào Tùy chọn (góc phải phía trên trình duyệt), chọn Settings.

tdtu

Bước 2: Tại giao diện Settings, chọn Security and privacy, sau đó chọn Site settings.

tdtu

Bước 3: Tại giao diện Site settings, chọn JavaScript.

tdtu

Bước 4: Tại giao diện JavaScript, chọn Sites can use Javascript để bật cho phép Javascript.

tdtu

Hướng dẫn bật JavaScript trên Firefox

Bước 1: Mở trình duyệt Firefox, nhập “about:config” vào thanh địa chỉ của Firefox. Sau đó chọn Accept the Risk and Continue.

tdtu

Bước 2: Tại giao diện Config, nhập "javascript.enabled" vào ô tìm kiếm.

tdtu

Lưu ý: giá trị True (Javascript bật) hoặc False (Javascript tắt).

Hướng dẫn bật JavaScript trên Edge

Bước 1: Mở trình duyệt Edge, nhấn vào Tùy chọn (góc phải phía trên trình duyệt), chọn Settings.

tdtu

Bước 2: Tại giao diện Settings, chọn Cookies and site permissions, sau đó chọn JavaScript.

tdtu

Bước 3: Tại giao diện JavaScript, chọn biểu tượng như hình sau để bật JavaScript.

tdtu

Hướng dẫn bật JavaScript trên Cốc Cốc

Bước 1: Mở trình duyệt Cốc Cốc, nhấn vào Tùy chọn (góc trái phía trên trình duyệt), chọn Cài đặt.

tdtu

Bước 2: Tại giao diện Cài đặt, chọn Bảo mật và quyền riêng tư, sau đó chọn Cài đặt trang web.

tdtu

Bước 3: Tại giao diện Cài đặt trang web, chọn JavaScript.

tdtu

Bước 4: Tại giao diện JavaScript, chọn Các trang web có thể dùng JavaScript để bật cho phép Javascript.

tdtu

Hướng dẫn bật JavaScript trên Safari (MacOS)

Bước 1: Mở trình duyệt Safari, nhấn vào Safari Menu (góc trái phía trên trình duyệt), chọn Preferences.

tdtu

Bước 2: Trong cửa sổ Preferences chọn tab Security. Trong Security chọn Enable JavaScript.

tdtu

Lưu ý: Đóng Preferences và tải lại trang web.