Dịch vụ Email

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) duy trì hai hệ thống email: Hệ thống email cho giảng viên, viên chức (gọi chung là giảng viên) và hệ thống email cho sinh viên, học sinh,  học viên (gọi chung là sinh viên).

Tất cả các thành viên của TDTU đều được cấp địa chỉ email để sử dụng cho mục đích làm việc và học tập. Người dùng phải thực hiện đúng các quy định về sử dụng email và tuân thủ các chính sách về bảo mật thông tin của TDTU.

Từ tháng 7/2018, dịch vụ email của TDTU được chuyển từ hệ thống Zimbra sang Google Cloud Service (Google Workspace). Click và link bên dưới để biết thêm thông tin về quá trình chuyển đổi.