Sử dụng G Suite trên máy tính

Sử dụng G Suite bằng trình duyệt web

Sử dụng các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, ...), đăng nhập tài khoản G Suite tại các địa chỉ sau:

Giao diện và các tính năng của email trong G Suite tương đương với dịch vụ thư miễn phí Gmail. Nếu người dùng đã quen với Gmail thì có thể bắt đầu sử dụng G Suite bình thường. Nếu chưa quen với giao diện Gmail, có thể tham khảo tại đây.

Sử dụng G Suite bằng phần mềm mail client (Outlook, Thunderbird, ...)

Để truy xuất tài khoản email TDTU bằng phần mềm mail client người dùng cần thực hiện 2 bước:

Bước 1: Cấu hình trên G Suite: Enable IMAP access

Bước 2: Thêm tài khoản G Suite vào mail client với các thông số sau:

  • Giao thức truy xuất hộp thư: IMAP
  • Incoming mail (IMAP) server: imap.gmail.com
  • Requires SSL: Yes
  • Port: 993
  • Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com
  • Requires SSL: Yes
  • Requires TLS: Yes (nếu mail client có hỗ trợ)
  • Requires Authentication: Yes
  • Port: 465 (SSL), 587 (TLS/STARTTLS)

Tham khảo hướng dẫn cấu hình trên các mail client phổ biến: Outlook, Thunderbird