Hướng dẫn xem các thành viên tham gia Google Meet sử dụng "Google Meet Grid View" Extension

Đây là giải pháp cho phép người dùng sử dụng Google Meet có thể xem được nhiều người đang tham gia vào buổi dạy/học.

A. CÀI ĐẶT

Bước 1: Vào Google Chrome Web Store tại đây

tdtu

Bước 2:

- Tại ô Search the Store, nhập: Google Meet Grid View để tìm kiếm Add-in này.

- Sau khi Add-in Google Meet Grid View xuất hiện, chọn Add to Chrome.

tdtu

Bước 3: Sẽ có 1 cảnh bảo “It can. Read and change your data on Google Meet” (hình bên dưới) -> chọn Add Extension

tdtu

Bước 4: Nếu thấy biểu tượng Google Meet Grid View trên bar của trình duyệt thì có nghĩa là việc cài đặt đã thành công.

tdtu

B. SỬ DỤNG

Sử dụng Google Meet Grid View, sau khi tham gia vào buổi dạy/học, tiến hành chọn biểu tượng Google Meet Grid View để có xem được các thành viên tham gia vào buổi dạy/học.

tdtu