Hướng dẫn tạo Google Scholar Profile

1. Các bước đăng ký, tạo trang trích dẫn Google Sholar:

 • Đăng nhập vào hộp mail Trường cấp cho quý Thày/Cô tại địa chỉ : http://mail.tdtu.edu.vn; 
 • Mở thêm tab mới, vào địa chỉ sau : https://scholar.google.com/ , giao diện xuất hiện như bên dưới:

b1.jpg

 • Lần đầu tiên khi sử dụng, bấm vào tùy chọn “ My profiles “ , điền thông tin ở các mục :
  • Name : điền đầy đủ họ tên của quý Thày/Cô
  • Affiliation : điền “ Ton Duc Thang University”
  • Email for verification : điền địa chỉ email của Trường cấp cho quý Thày/Cô
  • Areas of interest : các lĩnh vực nghiên cứu của quý Thày/Cô, mỗi lĩnh vực cách nhau bằng dấu phẩy ( , )
  • Homepage (optional) : trang cá nhân của quý Thày/Cô

b2.jpg

 • Bấm Next để tiếp tục.
 • Có thể chọn thêm bài viết ( Mục 2.a bên dưới ) để tiếp tục.
 • Chọn “ Make my profile public” để thông tin của quý Thày/Cô được tìm thấy ở bên ngoài.
 • Chọn “Done” để hoàn tất thông tin cá nhân.

b3.jpg

2. Thao tác trên trang trích dẫn Google Sholar:

a. Thêm bài viết:

 • Thêm bài viết tự động: Bấm vào biểu tượng dấu “+”, chọn “Add articles”, gõ vào tên bài viết và nhấn nút tìm kiếm, sau đó chọn bài viết và chọn dấu xác nhận.

b4.jpgb5.jpg

 • Thêm bài viết thủ công : Bấm vào biểu tượng dấu “+”, chọn “Add article manually”, điền vào các thông tin bài viết và chọn dấu xác nhận.

b. Xóa bài viết:

 • Bấm chọn vào bài viết cần xóa, hoặc những bài viết không phải của chính mình để xóa, bấm nút “Delete”

b6.jpg

 • Phục hồi bài viết đã xóa, bấm vào biểu tượng 3 chấm, chọn “View trash”

b7.jpg

 • Chọn bài viết cần phục hồi, bấm “ Restore” hoặc để xóa vĩnh viển bài viết bấm “ Delete Forever”

b8.jpg

c. Sửa bài viết:

 • Chọn bài viết cần chỉnh sửa
 • Bấm vào biểu tượng cây viết
 • Sửa bài viết, bấm biểu tượng xác nhận

b9.jpg