Ghi nội dung màn hình trên máy tính dùng MacOS

Tài liệu này hướng dẫn ghi lại nội dung màn hình, dùng cho máy tính chạy hệ điều hành MacOS.

Hướng dẫn mở phần mềm Quicktime Player.

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

Sau đó chọn lại để mở New Screen Reording.

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

 

tdtu

 

Video hướng dẫn ghi nội dung màn hình trên máy tính dùng MacOS: