Hướng dẫn sử dụng extension Screen Recorder hỗ trợ Google Meet

Screen Recorder là extension của Google Chrome, là phần mềm miễn phí cho phép record màn hình máy tính trên trình duyệt.

A. Cài đặt Screen Recorder:

Vào google chrome và nhập link trên thanh địa chỉ: https://chrome.google.com/webstore/detail/screen-recorder/jdopnakmnlnccgpfpmjmdjjohmcdgabp?hl=en

tdtutdtu

Lưu ý:

+ Khi dùng tai nghe:

  • Khi tắt Record System Sound và mở Record Voice sẽ không nghe SV nói, chỉ nghe GV nói.
  • Khi tắt Record Voice và mở Record System Sound không nghe GV nói , chỉ nghe SV nói.
  • Khuyến khích mở cả Record System Sound và Record Voice để nghe được 2 bên nói và có thêm share audio.

+ Khi không dùng tai nghe:

  • Tắt Record Voice và mở Record System Sound thì không nghe GV nói, chỉ nghe SV nói.
  • Tắt record System Sound và mở Record Voice nghe được cả hai bên. Nhưng không có share audio.
  • Khuyến khích mở cả Record System Sound và Record Voice để nghe được 2 bên nói và có thêm share audio.

tdtu

Lưu ý: Trước khi chọn Share cần chọn các các thư mục và file. Chỉ có Your Entire Screen và Chrome Tab hỗ trợ Share audio.

Lưu ý: Trước khi tải cần vào cài đặt của google chrome, chọn Downloads và nhấn vào hỏi trước khi lưu file để có thể trực tiếp đổi tên file và lưu file theo ý muốn.

tdtutdtu

 

B. Hướng dẫn xem video sau khi download về máy và upload lên Google Drive:

Do tiện tích Screen Recorder không chạy trên một số trình phát video nên khuyến khích tải một trong những phần mềm sau để xem được Record:

Sau đó mở Google Drive: https://drive.google.com/drive/my-drive -> Tạo thư mục -> upload video.

tdtutdtu

- Copy link và dán link vào Classroom cho sinh viên xem.