Hướng dẫn gửi email bằng địa chỉ phụ

  • Khởi động trình duyệt web (Google Chrome, Fire fox, IE,… ) và truy cập địa chỉ http://mail.tdtu.edu.vn
a1.png
  • Nhập địa chỉ email đơn vị và nhấn Next
a2.png
  • Nhập mật khẩu để đăng nhập và nhấn Next
  • Chọn mục Setting
a3.png
  • Chọn Accounts and Import
a4.png
  • Tại mục Send mail as chọn Add another email address
a5.png
  • Nhập địa chỉ email phụ (alias) vào mục Email address sau đó nhấn Next Step. Lưu ý phải check chọn Treat as an alias
a6.png
  • Sau khi tạo xong, bạn có thể chọn địa chỉ mail cần gửi bằng cách click vào mục From
a7.png