Chuyển trang cá nhân từ tài khoản Gmail miễn phí sang tài khoản tdtu

Trang cá nhân theo phiên bản New sites sẽ được lưu như một file trong thư mục gốc của My Drive. Người dùng có thể chuyển file này sang tài khoản email TDTU. Việc chuyển tài khoản này là bắt buộc để trang cá nhân được publish với tên miền của TDTU.

Thao tác chuyển:

1-Đăng nhập vào tài khoản Gmail miễn phí (tài khoản quản trị trang cá nhân hiện tại)

2-Vào My Drive và tìm tên website

Change-account.png

3-Thực hiện share file này cho tài khoản TDTU

4-Đăng nhập vào tài khoản TDTU

5-Vào Drive -> Share with me và tìm tên file vừa được share từ tài khoản Gmail miễn phí. Righ-click và chọn Make a copy

6-Vào My Drive, mở file copy vừa tạo để chỉnh sửa và publish theo tên miền của TDTU.