Chuyển đổi Google Classic sites thành New sites

1-Đăng nhập vào chức năng quản lý của Google sites

2-Vào chức năng settings (click biểu tượng bánh xe góc trên bên phải), chọn Manage Sites

Convert-new-sites.png

3-Kiểm tra góc dưới màn hình bên trái, nếu có mục  "Convert to new Sites" thì mới có thể chuyển đổi thành New sites. Nếu không có thì phải copy nội dung bằng tay.

4-Click Convert to new Sites

5-Click Start

6-Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất thì click Continue

Có thể chỉnh sửa lại nội dung, hình ảnh cho phù hợp trước khi publish trang web.