Sử dụng G Suite trên thiết bị di động

I. Sử dụng phần mềm Gmail trên Android và iOS

1. Thêm tài khoản vào Gmail

 • Khởi động phần mềm Gmail trên giao diện home hoặc vào mục ứng dụng
 • Nhấn vào button-1.png  ở phía trên bên trái, chọn settings button-2.png, nhấn vào add account
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-1.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-2.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-3.png

    

 • Chọn Google and Existing
 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu, nhấn Next
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-4.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-5.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-6.png

    

 • Sau khi thêm thành công, chọn tài khoản vừa tạo
 • email xuất hiện trong mục Inbox
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-7.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-8.png

                 

2. Gửi thư bằng Gmail

 • Khởi động Gmail từ màn hình chính, nhấn vào nút floating action button ở phía dưới bên phải để soạn thảo email mới.
 • Nhập địa chỉ người nhận vào mục To
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-9.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-10.png

      

 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem mục Cc and Bcc options.
 • Nhập chủ để email subject và nội dung body.
 • Nhấn vào biểu tượng arrow button để gửi email.

    

su-dung-gmail-tren-Android-iOS-11.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-12.png

3. Định dạng thư

 • Chọn nội dung văn bản nhấn liên tục hai lần.
 • Chọn Format button từ menu.
 • Có thể định dạng bold, italic, underline, text color and background.
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-13.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-14.png

  

4. Gửi kèm file

 • Chọn floating action để tạo một email mới.
 • Nhấn vào attach button để chọn file đính kèm.
 • Chọn Attach file button-3.png  để thêm local files hoặc có thể chọn Drive để thêm Drive files.

    

su-dung-gmail-tren-Android-iOS-9.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-15.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-16.png
 • Đính kèm tập tin rất đơn giản, chọn file và thêm vào email.
 • Khi bạn chọn tập tin đính kèm người dùng có thể xem trước ở cuối email

II. Sử dụng phần mềm myMail trên Android và iOS

1. Cài đặt myMail

 • Người dùng có thể tải myMail tại CH Play (đối với các thiết bị dùng hệ điều hành Android) hoặc App Store (đối với các thiết bị dùng hệ điều hành iOS)

 

su-dung-gmail-tren-Android-iOS-17.png

 

su-dung-gmail-tren-Android-iOS-18.png

2-Thêm tài khoản vào myMail

 • Khởi động myMail button-6.pngtừ màn hình chính hoặc từ mục ứng dụng.
 • Chọn Google button-7.png , nhấn vào add account
 • Chọn existing account
 • Nếu dùng tài khoản khác, nhập email và mật khẩu, nhấn vào next
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-19.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-20.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-21.png

          

 • Chọn Allow myMail read, send, delete and manage your email
 • Nhấn vào Done
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-22.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-23.png

3. Gửi thư bằng myMail

 • Khởi động myMail từ màn hình chính, chọn pencil button button-8.png để tạo mới mail.
 • Nhập địa chỉ người nhận vào mục To
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-24.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-25.png
 • Nhấn vào biểu tượng button-9.png  để xem Cc and Bcc.
 • Nhập chủ để email ở mục Subject và nội dung email ở body
 • Nhấn vào arrow button button-10.png để gửi email.

4. Thêm biểu tượng cảm xúc

 • Để thêm biểu tượng, chọn button button-11.png.
 • Chọn biểu tượng cần thêm
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-26.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-27.png

5. Gửi kèm file

 • Nhấn vào  pencil button button-8.png để tạo mail mới.

 • Nhấn vào attach button button-12.png  để chọn file.
 • Chọn Attach file để thêm từ local files hoặc from another app.
su-dung-gmail-tren-Android-iOS-28.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-29.png su-dung-gmail-tren-Android-iOS-30.png