Mẫu chữ ký email

TDTU qui định tất cả người dùng dịch vụ email phải cài đặt phần chữ ký (Signature) theo mẫu như sau:

Email-signature-format.jpg

Một chữ ký ví dụ:

Email-signature-sample.jpg

Để thiết lập chữ ký cho tài khoản email trên G Suite, thực hiện thao tác như sau:

  • Đăng nhập vào G Suite
  • Settings -> General tab
  • Di chuyển xuống mục Signature
  • Dùng chuột quét chọn đoạn nội dung sau (chọn cả dòng Copy từ đây ... đến đây), nhấn tổ hợp phím Ctrl-C để copy.

 

Copy từ đây...
   

Dr. Nguyen Van A, Professor;

Department of Civil Engineering;
Ton Duc Thang University;
19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam;
Phone: +84 8 37755056
Website: www.tdtu.edu.vn, email: .....@tdtu.edu.vn

...đến đây

 

  • Dán nội dung vừa chọn vào ô Signature (tổ hợp phím Ctrl-V)

G-suite-signature.png

  • Xóa dòng đầu tiên và cuối cùng, chỉnh sửa phần chữ cho phù hợp
  • Di chuyển xuống cuối màn hình và click Save Changes