Gói dịch vụ Google Workspace

Google Workspace là gói dịch vụ gồm email, lưu trữ, lịch công tác và nhiều ứng dụng khác được cung cấp trên nền tảng điện toán đám mây (cloud) của Google. Google Workspace for education là một phiên bản của Google Workspace dùng cho các tổ chức giáo dục, được sử dụng bởi nhiều trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới.

Lịch sử Google Workspace bắt đầu từ tháng 2/2006, khi Google cung cấp dịch vụ Gmail cho tên miền riêng. Nếu như trước đó, người dùng Gmail chỉ có thể có địa chỉ <user>@gmail.com thì bắt đầu từ đây, người dùng có thể dùng Gmail với địa chỉ <user>@domain khác. Tháng 10/2006, Google Apps for edu được công bố, bắt đầu kỷ nguyên cho các ứng dụng dạng hosting. Tháng 9/2016, Google Apps chính thức đổi tên thành Google Workspace.

 

G-Suite-For-Education.png

Người dùng Google Workspace for education có thể dùng các ứng dụng Gmail để gửi/nhận thư; Calendar để quản lý và chia sẻ lịch công tác; Drive để lưu trữ dữ liệu; Docs, Sheets, Slides để xử lý các công việc văn phòng tương tự như bộ Office của Microsoft; Classroom để quản lý các lớp học tương tác và nhiều ứng dụng khác.

Google Workspace phát triển trên nền tảng đám mây, nên khi sử dụng, kết nối Internet là yêu cầu bắt buộc. Việc chia sẻ công việc với đồng nghiệp theo mô hình cộng tác sẽ thuận tiện hơn, người dùng có thể tiếp tục công việc của mình từ bất kỳ một máy tính nào có kết nối Internet.

Cũng do hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, nên toàn bộ dữ liệu người dùng được chứa trên máy chủ của Google. Điều này hàm chứa ít nhiều rủi ro về bảo mật thông tin. Người dùng phải đóng vai trò chủ động trong việc quyết định lưu trữ dữ liệu của mình ở đâu, nhưng nói chung, những thông tin có giá trị cao thì không nên lưu trữ trên bất kỳ đám mây nào, không riêng gì Google Workspace.

Từ tháng 7/2018, TDTU sẽ triển khai Google Workspace cho giảng viên và sinh viên. Chi tiết về quy trình chuyển đổi có thể tham khảo từ liên kết bên dưới.