Chuyển đổi hệ thống email

Kể từ tháng 7/2018, Đại học Tôn Đức Thắng triển khai dịch vụ email và một số ứng dụng khác trên nền Google Cloud Service.

Việc chuyển đổi này đi kèm với chuyển đổi tên miền của hệ thống email (từ tdt.edu.vn thành tdtu.edu.vn).

Hệ thống email hiện tại (Zimbra) sẽ được duy trì để người dùng truy xuất dữ liệu cũ, không hỗ trợ chức năng gửi và nhận thư ngoài hệ thống.

Thông tin chi tiết về việc chuyển đổi hệ thống email, người dùng truy xuất tại đây: