Hướng dẫn quay màn hình sử dụng Loom

A. Hướng dẫn cài đặt Loom:

1. Vào trình duyệt web (Bắt buộc sử dụng trình duyệt Google Chrome để ứng dụng được hỗ trợ tốt nhất) và truy cập địa chỉ: https://www.loom.com/signup

2. Chọn Sign up with Google (đăng nhập với Google)

3. Khi đó, trình duyệt sẽ mở ra 1 cửa sổ mới, yêu cầu chọn tài khoản email google để đăng nhập. Ở đây, sẽ chọn tài khoản email của TDTU để đăng nhập.

loom

 

4. Chọn I Agree để chấp nhận các chính sách và quy định của Loom.

5. Chọn Record a Video.

loom

 

6. Chọn Install Extension để thực hiện cài đặt Loom như 1 ứng dụng mở rộng của trình duyệt Chrome.

loom

 

7. Chọn Add to Chrome.

loom

 

8. Chọn Add extension.

loom

 

9. Chờ trong vài giây để Loom thực hiện việc tự động cài đặt vào trình duyệt Chome. Sau khi cài đặt thành công, 1 thông báo trên trình duyệt sẽ xuất hiện cho biết Loom đã được cài đặt vào trình duyệt Chrome. Chọn X để đóng cửa sổ này lại.

loom

 

10. Khi đó, biểu tượng Loom xuất hiện phía trên trình duyệt Chrome. 

loom

 

B. Hướng dẫn sử dụng Loom:

1. Để sử dụng Loom khi muốn quay lại màn hình thì bạn chọn vào biểu tượng của Loom trên trình duyệt (chú ý: không thể thực hiện kích hoạt Loom khi đang ở chế độ New Tab mà không có địa chỉ). Thực hiện việc điều chỉnh các cài đặt để thực hiện việc quay lại màn hình sử dụng screen.

- Mục 1: chọn hình thức quay màn hình. Có 3 loại là: Screen + Cam (quay màn hình + Camera); Screen Only (chỉ quay màn hình); Cam Only (chỉ quay camera).

- Mục 2: chọn chế độ quay màn hình. Có 2 hình thức: Full Desktop (quay toàn màn hình); Current Tab (chỉ quay tab hiện hành).

- Mục 3: cho phép kích hoạt Microphone Audio để lưu âm thanh.

- Mục 4: cho phép thiết lập thêm các thông số khác. Chú ý: cho phép chọn Microphone Source (là chọn đầu vào của microphone).

- Mục 5: sau khi thiết lập thì tiến hành thực hiện việc quay video “Start Recording”.

loom

 

Chú ý: khi chọn bật Microphone Audio thì 1 cửa sổ thông báo bạn cần cho phép trình duyệt Chrome truy cập vào Microphone. Ở góc trên cùng của thanh gõ địa chỉ trình duyệt Chrome sẽ xuất hiện 1 biểu tượng hình camera có dấu (x) màu đỏ. Click vào biểu tượng này và chọn Cho phép truy cập (Allow).

loom

 

2. Sau khi chọn Start Recording thì 1 thanh menu nhỏ xuất hiện góc dưới bên trái màn hình. Với các chức năng như: Ẩn menu (Hide menu), Thiết lập camera (Camera settings), Hủy quay màn hình (Cancel recording), tạm dừng quay (Pause), Hoàn thành việc quay (Finish recording).

loom

 

C. Quản lý các video trên Loom:

1. Sau khi hoàn thành việc quay video (Chọn Finish recording) thì khi đó bạn có thể truy cập video bằng cách gõ địa chỉ: https://www.loom.com/my-videos

loom

 

2. Để tải (download) video mà bạn cần thì rê chuột vào video mà bạn cần. Khi đó, xuất hiện dấu 3 chấm góc trên bên phải của video. Chọn download để download video về máy tính của bạn.

loom

3. Bên cạnh đó, có thể thực hiện một số các thao tác trên giao diện quản trị của Loom.

*Chú ý: Việc thiết lập, cài đặt, sử dụng,... ứng dụng Loom thì người dùng phải đăng nhập tại https://www.loom.com/ và sử dụng tài khoản G-Suite của TDTU phải dùng trình duyệt Google Chrome để được hỗ trợ tốt nhất.